Grafiki, szkice, rysunki – pod tym pojęciem kryje się cały zespół technik, dzięki którym możliwe jest kopiowanie rysunku na papier lub inny materiał. Zasadniczo grafika spełnia dwie ważne funkcje. Pierwsza z nich, to funkcja artystyczna. Grafik-artysta tworzy swoje dzieła począwszy od samego projektu, a skończywszy na wykonaniu jego odbitek. Funkcja artystyczna dostarcza przede wszystkim przeżyć estetycznych, daje możliwości podziwiania umiejętności i talentu twórcy.

J. Kokoryn
Wymiary: 32 x 24 cm
Cena: 80 zł

J. Kokoryn
Wymiary: 40 x 30 cm
Cena: 45 zł

J. Kokoryn
Wymiary: 35 x 30 cm
Cena: 45 zł

J. Kokoryn
Wymiary: 22 x 16 cm
Cena: 60 zł

J. Kokoryn
Wymiary: 32 x 24 cm
Cena: 60 zł